บริการของเรา

ทางเรามีที่ปรึกษาในทุกขั้นตอนการผลิต สามารถแนะนํา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการบริหารจัดการด้านคิดค้นสูตรพัฒนาสูตรขึ้นใหม่โดย R&D ตํารับยาจากเภสัชกรผู้เชียวชาญสามารถปรึกษาโดยตรง เภสัชกรให้คําปรึกษาจัดเตรียมและเลือกใช้ส่วนผสมที่ใช้แล้ว ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุดในกรอบของราคาที่ลูกค้า สามารถจับต้องได้และตรงกลุ่มเป้าหมายของลุกค้าที่วางแผนการตลาดไว้

พัฒนาสูตรสินค้า

ตามความต้องการของลูกค้า (R&D) พัฒนาสูตรทุกความต้องการอย่างเข้าใจและมีคุณภาพ

ผลิตสินค้า

ตามความต้องการของลูกค้า (OEM) ผลิตและพัฒนาบนพื้นฐานความ ต้องการของลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอน

ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียน

พร้อมขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ G และยาสามัญประจำบ้าน ถูกต้อง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตสินค้าภายใต้สูตร

สินค้าของบริษัท (ODM) ผลิตภัณฑ์สูตรมาตรฐานจากโรงงาน มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ตามความต้องการของลูกค้า (Design) บรรจุภัณฑ์ที่ดูดี จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า

มีสัญญาเก็บข้อมูลความลับสูตร

มีสัญญาเก็บข้อมูลความลับสูตรตํารับยาไม่ให้รั่วไหล

มีสินค้าเพื่อทดลองตลาด

สามารถสั่งสินค้าทดลองเพื่อนําไปทําการตลาดในเบื้องต้นได้

วิสัยทัศน์ / นโยบายคุณภาพ

“ จิตมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตยาได้มาตรฐาน
ใส่ใจในทุกกระบวนการ เน้นด้านความปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล”