สินค้าเพื่อสร้างแบรนด์

รัตนบวรกิติสมุนไพร

รับผลิตยาหม่องสมุนไพร

สูตรมาตรฐาน

 1. สีเหลือง สูตรไพล
 2. สีเขียว สูตรเสลดพังพอน
 3. สีขาว สูตรเปเปอร์มิ้น
 4. สีขาวสูตรตะไคร้หอม
 5. ยาหม่องสูตรอื่น ๆ

รัตนบวรกิติสมุนไพร

รับผลิตน้ำมันสมุนไพร

สูตรมาตรฐาน

 1. สูตรน้ำมันสมุนไพรสีน้ำตาล
 2. สูตรพริก บรรเทาปวดข้อ กระดูก
 3. สูตรไพล บรรเทาปวดเมื่อย
 4. น้ำมันเขียว เสลดพังพอน
 5. น้ำมันเหลือง
 6. สเปรย์สมุนไพร บรรเทาปวดเมื่อย

รัตนบวรกิติสมุนไพร

รับผลิตยาดมสมุนไพร

สูตรมาตรฐาน

 1. ยาดมสมุนไพร สูตร สมุนไพรพม่า
 2. ยาดมสมุนไพร สูตร สมุนไพรไทย

รัตนบวรกิติสมุนไพร

รับผลิตยาดมทูเวย์ ยาดมวันเวย์

 1. ยาดม Two-Way
 2. One-Way

(มีให้เลือกกว่า 10 สูตร)

รัตนบวรกิติสมุนไพร

รับผลิตยาหม่องชนิดน้ำ

 1. ยาหม่องน้ำชนิดลูกกลิ้ง

วิสัยทัศน์ / นโยบายคุณภาพ

“ จิตมุ่งมั่นพัฒนา ผลิตยาได้มาตรฐาน
ใส่ใจในทุกกระบวนการ เน้นด้านความปลอดภัย
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล”